BABA

Savaşta kalemiz, sıcakta yelimiz,
soğukta güneşimiz oldun.
Sevgi tohumlan ektin çevremizde
tohumlar kök oldu,
dal oldu, kalp oldu her birimizde.

Kolumuz, kanadımız
gönül kralımız oldun.
Teknemiz açıldığında fora yelken
korunaklı liman oldun engin denizde.

Ardımızda dağ,
aramızda bağ oldun,
daima kalkan oldun önümüzde.
Canımız, kanımız
yaşam felsefemiz oldun.

Sözünün eri
doğruluğun neferisin gözümüzde.
Sevgi dolu yüreğin
yansır bakışlarına
kızsan da, söylensen de.

Savaşta kalemiz,
sıcakta yelimiz,
soğukta güneşimiz oldun.
Sevgi tohumları ektin çevremizde
tohumlar kök oldu, dal oldu, kalp oldu her birimizde.