BİLEMİYORUM

Dertlensem mi,
yoksa gizlesem mi duygularımı
taş duvarın ardına,
bilemiyorum!

Sayısız dikenler üzerinde
sabahlasam mı kıvranarak?
Sinsice sarmalayan bir ahtapot
daralattıkça nefesimi,
boyun eğsem mi çaresizliğime,
bilemiyorum!

Tarif etsem mi,
okyanus derinliklerindeki
yarıklar kadar dipsiz
kırılganlığımı bakışlarımla?
Yoksa boğsam mı nefretimi
suskunluğumla,
bilemiyorum!