BÜYÜK ANA

Kelimelerin dili

Susmaktır sende!

Yerin altını

Görünenin ardını görür

Gözler

Göğe erer sınırları

Beynin

Kucaklaşır yaşayanlar

Ebedi yaşayanlarla…

Sevginin

Şefkatin

Metanetin kutsallığında

Kan ağlar,

Izdırabın tokmakladığı

Kalbin.

Gücenme elleri

Gözleri bağlı karındaşlarına

Yakındır dirilişin,

Sevenlerin geliyor

Büyük Ana…