NEYE YARAR

Tahtaravalliye benzer,
Geceyle gündüz.
Kara, karalığına gevip,
Boğarsa akı,
Sarar evreni taşın,
Toprağın ahı.

Sesle sessizlik,
Konuşmakla susmak arasında
Olmalı ölçü
Gençle yaşlı,
Gençlikle yaşlılık arasında
Derin bir çizgidr
Zamanın gücü.

Hava ile kara,
Kara ile su,
Su ile hava arasındaki sır,
Dengede duran bir sarkaçtır.